Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hồ Ngọc Lệ Quyên

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
29 Tháng 10 20222022-10-29 05:40:01