Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
H Biểu

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đắk Nông

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đắk Nông - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Huyện đăk mil - Đắk Nông
Thông tin chia sẻ
Hoàn cảnh gia đình chưa ổn định nên phải nghỉ học

Ngày tiếp nhận
29 October 20222022-10-29 07:18:58