Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Hương

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
gia đinh có biến cố nên tôi thôi học.

Ngày tiếp nhận
29 Tháng 10 20222022-10-29 11:50:01