Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê trung nghĩa

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Tp quận thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Tôi xin chân thành chào bạn hiện trưởng trường,tôi xin giúp đỡ cho tôi được học để lấy bằng để hợp tập hoá,;:/tôi xin chân thành cảm ơn bạn giám hiệu trưởng trường giúp đỡ cho tôi tôi rất cảm ơn nhiều lắm,;???

Ngày tiếp nhận
29 Tháng 10 20222022-10-29 16:44:20