Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ngô Thanh Tuấn

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Thị trấn Phước Bửu Huyện xuyên mộc tỉnh bà Rịa vũng tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày tiếp nhận
30 October 20222022-10-29 18:00:48