Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Tạ thị Giang

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quốc oai - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Tôi học hết cấp 2 ko có điều kiện để đi học tiếp

Ngày tiếp nhận
30 October 20222022-10-30 01:01:14