Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh Thị Huệ Thư

Bảo trợ chi phí hỏi trường lớp bởi 

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Tiền Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Tiền Giang - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang
Thông tin chia sẻ
Giá đình khó khăn,nên việc học phải nghỉ để đi làm phụ gia đình,

Ngày tiếp nhận
04 November 20222022-11-04 15:24:17