Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
hồ tiến nữ

Bảo trợ chi phí hỏi trường lớp bởi 

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: gia lai pleiku - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
không đủ điều kiện để học vì nhà nghèo em đông

Ngày tiếp nhận
05 November 20222022-11-05 12:06:57