Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
NGUYỄN TẤN

Bảo trợ chi phí hỏi trường lớp bởi 

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Nhơn trạch - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Ba bệnh nặng, nên bỏ học năm 11 để đi làm

Ngày tiếp nhận
06 November 20222022-11-06 07:40:23