Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Huệ

Bảo trợ chi phí hỏi trường lớp bởi 

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Tiền Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Tiền Giang - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Chợ gạo - Tiền Giang

Ngày tiếp nhận
06 November 20222022-11-06 07:40:45