Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Lánh

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Giang - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Việt Yên - Bắc Giang
Thông tin chia sẻ
Hi vọng các thầy cô có thể giúp đỡ e ạ

Ngày tiếp nhận
09 November 20222022-11-09 16:40:31