Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm minh đạt

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Ninh kiều - Cần Thơ

Ngày tiếp nhận
10 November 20222022-11-10 01:05:27