Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Tô Thị Hồng Tươi

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Vì gia đình có 1 số chuyện nên em phải nghỉ học giữa năm lớp 7, bây giờ em muốn đi học lại để có tương lai hơn ạ

Ngày tiếp nhận
11 November 20222022-11-11 03:23:33