Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần thanh phú

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Pq - Kiên Giang

Ngày tiếp nhận
16 November 20222022-11-16 04:17:55