Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ Thị Vinh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hải Phòng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hải Phòng - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hải Phòng - Hải Phòng

Ngày tiếp nhận
16 Tháng 11 20222022-11-16 10:01:18