Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị ánh Hồng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Mong muốn được thêm để có kiến thức

Ngày tiếp nhận
16 Tháng 11 20222022-11-16 13:51:51