Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Nguyễn Yến Nhi

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Đang học 11, bị trầm cảm.

Ngày tiếp nhận
16 Tháng 11 20222022-11-16 14:27:08