Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
lư quốc bảo

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: quận 4 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
em đang muốn học để lấy bangwf lớp 12 rồi học nghề ạ

Ngày tiếp nhận
16 Tháng 11 20222022-11-16 16:14:28