Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lâm Ngọc Thanh Ngân

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
17 November 20222022-11-16 19:02:05