Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Thị Phương Thúy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Long An

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Long An - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Tân Trụ - Long An
Thông tin chia sẻ
Em học phổ cập cấp 2 lấy bằng cấp 2 để hành nghề kinh doanh dễ dàng hơn

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 11 20222022-11-16 22:53:27