Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Thanh Thúy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
17 November 20222022-11-17 04:32:37