Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hoàng Văn Nan

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Giồng Riềng - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
Do hoàn cảnh khó khăn nên em phải bỏ học giữa năm lớp 9 giờ em muốn học lại để đi làm

Ngày tiếp nhận
17 November 20222022-11-17 04:55:38