Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hoàng Văn Nan

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Giồng Riềng - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
Do hoàn cảnh khó khăn nên em phải bỏ học giữa năm lớp 9 giờ em muốn học lại để đi làm

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 11 20222022-11-17 04:55:38