Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn lê tường vy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Tây Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Tây Ninh - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Gò dầu - Tây Ninh

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 11 20222022-11-17 09:10:56