Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Sơn thị tú anh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Bình tân - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em tên là tú anh em đến từ sóc trăng do hoàng cảnh gia đình nên học hết cấp 2 e phải nghĩ học giờ e muốn học lại để có bằng

Ngày tiếp nhận
18 Tháng 11 20222022-11-18 03:54:06