Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thùy Trang

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Hóc môn TP HCM - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Già khó khăn trong việc tài chính nên tui đã nghĩ học

Ngày tiếp nhận
18 Tháng 11 20222022-11-18 06:11:08