Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đoàn thị Thanh tâm

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Vĩnh Long

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Vĩnh Long - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Huyện long hồ - Vĩnh Long

Ngày tiếp nhận
18 Tháng 11 20222022-11-18 11:39:07