Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Thị Thùy Trang

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Long KHÁNH - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Gia đình khó khăn nên em mới nghỉ học sớm ạ..

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 11 20222022-11-18 17:11:25