Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Duy Tín

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Hồi trước do gia đình có nhiều vấn đề nên em tiếp tục học không được . Giờ e muốn đăng ký đi học lại

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 11 20222022-11-19 04:57:36