Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hoàng Khoa

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Lâm Đồng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Lâm Đồng - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Đơn dương - Lâm Đồng

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 11 20222022-11-19 06:36:36