Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hồ thị mộng truyền

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Huyện củ chi - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Học hết lớp 11thi rơt rồi nghỉ học luôn

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 11 20222022-11-19 07:39:00