Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
tran thi loan

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Liên Chiểu TPDN - Đà Nẵng
Thông tin chia sẻ
sn 1977 đã thôi học lgiữa lớp 6 do thời đó gđ đông con nên ba me cho nghỉ hoc

Ngày tiếp nhận
21 Tháng 11 20222022-11-21 09:27:28