Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Hoàng Hà

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Khánh Hòa

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Khánh Hòa - Đã học Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Nha Trang - Khánh Hòa

Ngày tiếp nhận
21 Tháng 11 20222022-11-21 13:25:17