Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Thị Hằng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh:

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thanh Hóa -

Ngày tiếp nhận
21 Tháng 11 20222022-11-21 14:48:51