Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
HOÀNG KHÁNH ĐOAN

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quận Tân Phú , Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
22 November 20222022-11-22 00:03:33