Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Ngọc Hân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: quận Phú Nhuận - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
mình học đến lớp 8 thì bị ở lại , nên mình nghỉ học , bây giờ mình muốn được học bổ túc để có bằng cấp cho công việc sau này của mình

Ngày tiếp nhận
04 Tháng 12 20222022-12-03 19:55:04