Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nguyễn ngọc thi

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: phu quốc - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
do hoàn cảnh gia đình nên không đến trường học được
rất mong được học bổ túc lại
xin cảm ơn

Ngày tiếp nhận
04 Tháng 12 20222022-12-04 07:14:28