Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trương Thị Huyền

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hải Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hải Dương - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Kim Thành - Hải Dương
Thông tin chia sẻ
Em làm công nhân nên không có nhiều thời gian

Ngày tiếp nhận
04 Tháng 12 20222022-12-04 11:27:21