Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nguyễn ngọc thi

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: gành dầu phú quốc - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
do hoàn cảnh gia đình nên đã đi làm
rất mong dc đi học lại

Ngày tiếp nhận
05 Tháng 12 20222022-12-05 02:19:06