Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Thuỳ Linh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Tĩnh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Tĩnh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Thông tin chia sẻ
Em muốn học để lấy bằng đi du học . Mình test trình độ có thể nhảy lớp được không ạ

Ngày tiếp nhận
08 Tháng 12 20222022-12-08 13:28:11