Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị vân anh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Quảng Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Quảng Ninh - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Hạ long - Quảng Ninh

Ngày tiếp nhận
08 Tháng 12 20222022-12-08 15:32:44