Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lục văn đạt

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Giang - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Kiên thành lục ngạn Bắc giang - Bắc Giang
Thông tin chia sẻ
Gặp khó khăn khi tôi không có bằng cấp 2 và cấp 3

Ngày tiếp nhận
09 Tháng 12 20222022-12-09 02:45:47