Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Bích

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Ninh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: gia bình - Bắc Ninh
Thông tin chia sẻ
nhà e nghèo nên học hết lớp 9 e nghỉ đi làm nhưng e vẫn muốn học hết lớp 12

Ngày tiếp nhận
09 Tháng 12 20222022-12-09 04:48:20