Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Ngọc hân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Sóc Trăng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Sóc Trăng - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Xã thành trị huyện thành trị sóc trăng - Sóc Trăng

Ngày tiếp nhận
09 Tháng 12 20222022-12-09 08:05:32