Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trương mỹ Bình

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hậu Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hậu Giang - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Ngã Bảy Hậu Giang - Hậu Giang

Ngày tiếp nhận
09 Tháng 12 20222022-12-09 12:12:55