Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Võ Quốc Tuấn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bến Tre

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bến Tre - Đã học Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Ba Tri - Bến Tre
Thông tin chia sẻ
Tôi đang làm việc nhưng chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3 cho nên muốn đăng ký để được học nếu trong huyện không có thì tính đến trong tỉnh hay tỉnh lân cận, do điều kiện khó khăn cho nên nhờ Thầy cô trợ giúp và chỉ bảo.

Ngày tiếp nhận
09 Tháng 12 20222022-12-09 13:23:55