Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Sỳ Nghĩa Phương

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Bình Tân , Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Nhà không đủ điều kiện và phương tiện đến trường nên phải nghỉ học

Ngày tiếp nhận
09 Tháng 12 20222022-12-09 16:23:22