Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Ngọc Vy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Phú quốc hoặc cho tôi học tại tỉnh lâm đồng - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
Vì thời điểm đó nhà tôi không có tiền

Ngày tiếp nhận
09 Tháng 12 20222022-12-09 16:28:05