Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Kim Hưng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Tiền Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Tiền Giang - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: TP Mỹ Tho - Tiền Giang

Ngày tiếp nhận
10 Tháng 12 20222022-12-10 03:04:11