Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm thị kim Hằng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Thuận

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Thuận - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố Phan thiết - Bình Thuận
Thông tin chia sẻ
Học hết cấp 2 nhà mình không co Điều kiện cho mình học cấp 3

Ngày tiếp nhận
10 Tháng 12 20222022-12-10 03:49:25