Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hoàng Thị Phượng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Bình cơ bình Mỹ bắc tân uyên bình dương - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Do gia đình không đủ điều kiện để học tiếp vì gia đình chỉ có mẹ là trụ cột chính nên phải nghỉ học sớm để phụ t mẹ . hiện tại muốn học bổ túc lại cấp 2và cấp 3 vì có ý định đi du học nghề

Ngày tiếp nhận
10 Tháng 12 20222022-12-10 05:12:18